Družba v okviru svojega poslovnega delovanja, sledi štirim strateškim usmeritvam;

  • odprtost,
  • verodostojnost,
  • kontinuiteta in
  • enakopravno obravnavanje vseh kupcev.

Poslanstvo 

S celovito ponudbo sodobnih energetsko-okoljskih rešitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno energetsko oskrbo ter prehod v nizkoogljično družbo. Pri tem stavimo na učinkovito rabo energije (URE), izkoriščanje obnovljivih virov (OVE) in uvajanje naprednih energetskih sistemov. Z uporabo sodobnih tehnoloških rešitev zadovoljujemo spreminjajoče potrebe naših poslovnih partnerjev, jim omogočamo varno in udobno življenje, mobilnost ter uspešno poslovanje. S svojim delovanjem vsakodnevno izkazujemo družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnemu razvoju.

Vizija 

Ostati med vodilnimi, zanesljivimi, inovativnimi in konkurenčnimi podjetji na področju preskrbe z energijo in zagotavljanju sodobnih energetskih storitev na prehodu v nizkoogljično družbo.

Vrednote družbe 

Težimo k odličnosti – Naša temeljna usmeritev je zadovoljen uporabnik. Zato razumemo in spoštujemo njegove želje ter potrebe. Ko potrebuje našo pomoč ali nasvet, smo mu na voljo saj želimo biti najboljši v poslu, ki ga opravljamo in mu nuditi dobro uporabniško izkušnjo. 

Smo kreativni – Nenehno iščemo in uvajamo sodobne tehnološke rešitve. Uporabnikom nudimo možnost povezovanja kakovostnih, zanesljivih, inovativnih, prilagodljivih storitev in paketov s katerimi kar najbolje zadovoljijo svoje potrebe. 

Ravnamo odgovorno – V okolju, kjer družba deluje, ravnamo etično, družbeno odgovorno in do okolja prijazno. Podpiramo znanje, razvoj in inovativnost. 

Delamo zavzeto in vztrajno – Vlagamo v osebni razvoj slehernega zaposlenega in delamo v kreativnem okolju. 

 

 

Na vrh