Najprej preverimo stanje varovalk in zaščitnega (FID) stikala. Z napravami morate ravnati kot da so pod napetostjo. Prekinitev dobave sporočite na tel.št. za prijavo napak 080 21 05. Operaterju morate posredovati ime, naslov ter št.merilnega mesta, ki ga najdete na računu za električno energijo. V primeru prekinitve dobave električne energije zaradi odpovedi pogodbe s strani dobavitelja (ta je posledica neplačila), je ponoven priklop možen šele, ko so dolg ter stroški odklopa in ponovnega priklopa poravnati ter je z dobaviteljem sklenjena pogodba o prodaji in nakupu električne energije.

Na vrh