Navedena merilna naprava ima tri oznake. Višjo tarifo (VT), nižjo tarifo (MT) in seštevek teh dveh tarif (ET). Kadar nam posredujete stanje števca višje in nižje tarife bodite pozorni, da nam pomotoma ne posredujete stanje ET.

Za popis lahko uporabite navodila:

Navodilo za odbiranje števcev električne energije tipa ME 351 - D1A51

Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund), prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni, kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči števca. Ker pa je manj razumljiv, smo vam spodaj zapisali natančnejši pomen oznak.

 • 0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)
 • 1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)
 • 2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

Navodilo za odbiranje števcev električne energije tipa MT 351 - D1A51

Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund), prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni, kot za dvotarifni način merjenja. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan tudi na čelni plošči števca. Ker pa je manj razumljiv, smo vam spodaj zapisali natančnejši pomen oznak.

 • 1.8.0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)
 • 1.8.1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)
 • 1.8.2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

Drugi podatki:

 • 0.9.1 - Tekoči čas
 • 0.9.2 - Datum

Navodila za odbiranje števcev električne energije tipov:

 • ME 371 - D1A54
 • MT 371 - D1A54
 • ME 372 - D1A54
 • MT 372 - D1A54
 • ZCF120ACtFs2
 • ZMF120ACtFs2

Na LCD zaslonu se ciklično (vsakih 10 sekund), prikazujejo podatki o porabi električne energije tako za enotarifni, kot za dvotarifni način merjenja. Za dvotarifno merjenje tako več ni potrebna stikalna ura, ker je le ta že vgrajena v števcu. Za razpoznavanje posameznih prikazanih podatkov se uporabljajo mednarodne številčne oznake, ki so na LCD zaslonu zapisane pred vrednostjo izmerjene veličine. Njihov pomen je zapisan na čelni plošči števca. Ker pa je manj razumljiv, smo vam spodaj zapisali natančnejši pomen oznak.

 • 15.8.0 - porabljena delovna električna energija pri enotarifnem merjenju (ET)
 • 15.8.1 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v višji tarifi (VT)
 • 15.8.2 - porabljena delovna električna energija pri dvotarifnem merjenju v manjši tarifi (MT)

Trenutno aktivna tarifa je na LCD zaslonu označena s trikotno zastavico nad oznako VT ali MT.

Drugi podatki:

 • 0.9.1 - Tekoči čas
 • 0.9.2 - Datum

Na vrh