Sestava primarnih virov
V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS 10/15, 34/15) Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, objavlja sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2016 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.
 
Modra energija
Modra energija je električna energija, ki je proizvedena iz 100% vodne energije, ki je obnovljivi vir in kot tak ne onesnažuje okolja. Kupci Modre energije imajo izbrani delež električne energije le iz primarnega vira vodne energije.

Tabela 1: Delež sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije Energija plus d. o. o. v letu 2016
PV 2016 Tabela 1

Sestava proizvodnih virov za odkup električne energije v letu 2016
 
PV 2016 Tortica

 

Tabela 2: Izpust ogljikovega dioksida in nastali radioaktivni odpadki v letu 2016
PV 2016 Tabela 2 
Viri informacij o vplivih na okolje

Opomba: Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji (Vir: Agencija za energijo RS, Uradni list RS, št. 22/16 - Priloga: Tabela sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije).
 
V primeru spora lahko končni kupec le-tega s prodajalcem rešuje na miren način, lahko pa tudi zahteva sodno varstvo pred pristojnim sodiščem. Postopek reševanja reklamacij, pritožb kupcev in alternativnega reševanja sporov je objavljen na www.energijaplus.si.

 

Na vrh