Razpis je zaključen (prijave niso več možne).

64/2014

Javni razpis PURE 2014 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju 

Datum objave:

29.08.2014

Datum zaključka:

01.12.2014, oziroma do porabe sredstev

Izdajatelj:

Energija plus, d.o.o.

Status:

Razpis je zaključen (prijave niso več možne)

Kontakt:

e-naslov:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Razpisna dokumentacija:

Navodila za pripravo razpisne dokumentacije

Objava v Uradnem listu (Stran 1938,1939)

Opomba: 

Zaradi napake v razpisni dokumentaciji pri višini sofinanciranja ukrepa C - ENERGETSKI PREGLEDI (točka 5.2) in ukrepa D - SISTEMI ZA IZKORIŠČANJE ODPADNE TOPLOTE (točka 5.2) vam sporočamo, da znaša maksimalna višina upravičenih stroškov:

za ukrep C 50% (ali največ 5.000 EUR) in ne 20%

za ukrep D 20% in ne 50% (ali največ 5.000 EUR).

02_Navodilo_PURE 2014-B je popravljeno, za napako se opravičujemo.

Razpisano sredstev:

 682.614 ,00 EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov)

Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije za ukrepe:

  1. Vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz OVE
  2. Vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave
  3. Programi izvajanja energetskih pregledov
  4. Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote
  5. Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov
  6. Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin
  7. Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih
  8. Obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb

Višina sofinanciranja:

Višina nepovratne finančne spodbude ukrepa C (izvedba energetskega pregleda) je 44,5 €/MWh letnega prihranka energije in je omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba.

Maksimalna višina nepovratne finančne spodbude za ostale ukrepe znaša:

-          za posamezne ukrepe A, B, C, E in F 20% upravičenih stroškov,

-          za ukrep G 30% upravičenih stroškov,

-          za ukrep D 50% upravičenih stroškov (ali največ 5.000,00 €),

-          za ukrepe H (obnova strehe in stropa proti neogrevanemu podstrešju) 30% upravičenih stroškov,

-          za ukrepe H (obnova fasade) 25% upravičenih stroškov,

-          za ukrepe H (obnova poda/tla) 10% upravičenih stroškov in

-          za ukrepe H (obnova oken in vrat v ogrevanih prostorih) 25% upravičenih stroškov.


Način prijave in razpisni rok:

Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 09.09.2014, nato pa vsak drugi delovni torek (v primeru, da je to dela prosti dan, se odpiranje izvaja naslednji delovni dan). Zadnje odpiranje bo izvedeno 02.12.2014 oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Vlagatelj lahko vlogo pošlje po pošti na naslov: 
ENERGIJA PLUS D.O.O., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
ali jo odda osebno v vložišču na sedežu podjetja.

Vloga mora biti oddana v zapečateni ovojnici ter opremljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

Splošno o projektu iz prispevka PURE

Varčevanje z energijo in njena učinkovita raba se pričneta z zavedanjem, da energija ni dana sama po sebi in da je ni v neomejenih količinah, da njena proizvodnja zahteva ekološki davek in da je povezana z relativno visokimi stroški. Razvoj novih tehnologij prispeva k uporabi novih materialov in naprav, ki vplivajo na kvalitetnejšo in prijaznejšo porabo energije in s tem na učinkovitejšo energetsko intenzivnost.

Prav zato v Energiji plus d.o.o. namenjamo posebno pozornost področju učinkovite rabe energije, ki kupcem dolgoročno zagotavlja bolj stabilne cene ter daje svoj prispevek trajnostnemu razvoju. Svoje kupce si nenehno prizadevamo  spodbujati k učinkoviti rabi električne energije, dokaz tega pa je tudi dejstvo, da že tretje leto zapored izvajamo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za ukrepe, ki povečujejo energetsko učinkovitost. V tem letu na tem področju nastopamo še aktivneje. Razširili smo nabor ukrepov, s čimer ponujamo še več možnosti in načinov za povečanje energetske učinkovitosti individualnim kupcem.

Zavedamo se, da povečanje energetske učinkovitosti prispeva k povečani zanesljivosti oskrbe z energijo, konkurenčnosti gospodarstva in regionalnem razvoju. Prav zato tokrat javnemu sektorju nudimo finančno podporo pri izvedbi naslednjih ukrepov:

Ukrep

Upravičen namen

Upravičeni stroški pri posameznem upravičenem namenu (opisno)

Priprava sanitarne tople vode s toplotno črpalko zrak - voda

Toplotna črpalka zrak - voda

Grelnik za sanitarno vodo

Električne inštalacije

Povezave distribucijskih sistemov v obsegu kotlovnice oz. toplotne postaje

A

Priprava toplote za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zrak - voda

Toplotna črpalka zrak – voda (zunanja in notranja enota)

Hranilnik toplote

Pripadajoče strojne in električne inštalacije zamenjavi vira

(strojni in elektro material)

A

Priprava toplote za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja - voda

Toplotna črpalka zemlja - voda

Izdelava vrtine

Izdelava zemeljskega kolektorja ali geosond, vključno s povezavami s strojnico

Geosonda  - (Zemeljska sonda)

Pripadajoče strojne in električne inštalacije zamenjavi vira

(strojni in elektro material)

Hranilnik toplote

A

Priprava toplote za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda - voda

Toplotna črpalka voda - voda

Izdelava vrtine

Potopna črpalka

Hranilnik toplote

Pripadajoče strojne in elektro inštalacije v strojnici in povezave z vrtino

A

Priprava sanitarne tople vode s sprejemniki sončne energije

Sprejemniki sončne energije

Grelnik za sanitarno vodo (bojler)

Povezave od sprejemnikov do kotlovnice

Priključitev na distribucijski sistem in ostale inšt., meja je prostor t. postaje oz. kotlovnice

Pripadajoče strojne in električne inštalacije (strojni in elektro material)

B

Sanacija notranje in zunanje razsvetljave:

- Vgradnja CFL namesto navadnih svetil

- Zamenjava fluorescenčnih svetil T8 s T5

- Vgradnja senzorjev prisotnosti

- Zamenjava fluorescenčnih svetil za LED

- Vgradnja LED namesto navadnih svetil

- Vgradnja predstikalne naprave

Projektiranje učinkovite razsvetljave in elementov

Visoko učinkovita fluorescentna svetila

Kompaktna fluorescentna svetila

LED svetila

Predstikalne naprave

Senzorji za vklop in izklop svetil

Montaža svetil

C

Energetski pregled

- javni sektor

Energetski pregled 

(Metodologija izvedbe Energetskega pregleda)

D

Sistemi za izkoriščanje odpadne toplote

Sistemi za prenos toplote iz zraka, ki zapušča stavbo na zrak, ki se dovaja v stavbo; centralni ali lokalni prezračevalni sistemi; 

Pripadajoče strojne in električne inštalacije (strojni in elektro material)

E

Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov, frekvenčnih pretvornikov

Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotorjev 

Vgradnja frekvenčnih pretvornikov, regulatorjev ter krmilnikov

F

Zamenjava starih ogrevalnih naprav - nizkotemperaturni kotel na plin (ZP in UNP)

Kondenzacijska kotlovska naprava

Sanacija dimnika

Gorilnik

Zalogovnik za energent (oz. pripadajoča plinska inštalacija)

Montaža in postavitev opreme

Pripadajoče strojne in električne inštalacije (strojni in elektro material)

F

Zamenjava starih ogrevalnih naprav - kondenzacijski kotel na plin (ZP in UNP) 

Kondenzacijska kotlovska naprava

Sanacija dimnika

Gorilnik

Zalogovnik za energent (oz. pripadajoča plinska inštalacija)

Montaža in postavitev opreme

Pripadajoče strojne in električne inštalacije (strojni in elektro material)

F

Zamenjava starih ogrevalnih naprav - kotel na biomaso 

Kotlovska naprava

Sanacija dimnika

Gorilnik

Podajalo

Hranilnik toplote 

Zalogovnik za energent (biomasa)

Montaža in postavitev opreme (iz zgornjih alinej)

Pripadajoče strojne in električne inštalacije (strojni in elektro material)

G

Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa, upravljanje z energijo (svoj namen)

Izvajanje obratovalnega monitoringa, regulacijski sistemi, sistemi upravljanja z energijo

H

Streha in/ali strop proti neogrevanemu podstrešju

Toplotna izolacija

Strešna kritina (če gre za strešne panele, pri katerih je sestavni del same kritine toplotna izolacija) in s tem povezani kleparski izdelki in storitve

H

Fasada

Celoten sistem izvedbe kontaktne fasade (lepilo, toplotna izolacija, namenska mrežica, osnovni in zaključni sloj…) in drugi stroški povezani z izvedbo fasade (nove zunanje okenske police, prestavitev vertikal in žlebov če je to potrebno, prilagoditev/skrajšanje obstoječih žaluzij na stavnem pohištvu ki se ne menja, zamenjava kleparskih obrob vsled izvedbe nove fasade,fasadni odri, obdelava okenskih špalet in slikopleskarska dela vezana na te obdelave…)

H

Pod na terenu

Odstranitev obstoječega tlaka

Izvedba toplotne izolacije

Izvedba cementnega estriha

Izdelava zaključnega tlaka

H

Okna in/ali vrata v gretih prostorih

Odstranitev obstoječih oken,  vrat

Dobava in vgradnja novih oken, vrat (RAL montaža)

Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o spremembah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 62/13; v nadaljevanju Pravilnik o metodah), Metod za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS), ter meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, ali katerakoli druga metoda, ki je bila del potrjenega programa za izvajanje tega javnega razpisa. Vse ostalo bo razvidno iz razpisne dokumentacije.

Za finančno podporo v obliki nepovratnih sredstev se lahko poslovni kupci prijavite z oddajo vloge na razpis, ki je odprt do 01.12.2014 oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja in sprejeli pobude ter predloge.

 

Na vrh