O napačnem priklopu agregata govorimo kadar je agregat priklopljen istočasno na hišno instalacijo in na distribucijsko omrežje. V tem primeru agregat napaja distribucijsko omrežje in ogroža osebje distribucijskega podjetja, ki skuša popraviti nastalo napako na omrežju. Po ponovnem priklopu izpadlega omrežja obstaja možnost, da zaradi priklopljenega agregata nastanejo prehodni pojavi v distribucijskem omrežju, ki povzročijo delovanje zaščite v transformatorski postaji in s tem ponovni izpad voda. Ključni element za pravilni priklop agregata na omrežje je premostitveno stikalo. To je navadno dvojno tropozicijsko stikalo z vezjem, ki preklaplja med generatorjem in distribucijskim omrežjem. Z omenjenim stikalom je onemogočeno napajanje distribucijskega omrežja ali napajanje hišnih porabnikov z generatorjem in z distribucijskega omrežja istočasno. Med napakami, ki se pojavljajo pri priklopu agregata, je tudi nepravilno izvedena ozemljitev agregata. Neprimerna ozemljitev onemogoča pravilno delovanje zaščite in s tem ogroža tako uporabnike kot tudi sam agregat.

Na vrh