CDK skupina je odjemna skupina, v katero ODS razporedi posamezno odjemno mesto glede na letno porabo zemeljskega plina.

Na vrh