Kupec lahko pri ODS pisno zahteva spremembo razporeditve, vendar le z navedbo upravičenih razlogov, kot so sprememba načina, količine ali namena porabe zemeljskega plina.

Na vrh