Izpad ali prekinitev dobave elektrike

Pogosta vprašanja

Najprej se je treba prepričati, ali je težava nastala v našem domu. Preveriti je potrebno, ali je pregorela katera varovalka in ali je glavno stikalo izklopljeno. Če so varovalke in glavno stikalo v normalnem stanju, preverimo, ali imajo pri sosedih električno energijo in tako ugotovimo ali je težava v našem domu. V primeru, da tudi sosedje nimajo električne energije ali nam je pregorela glavna varovalka, pokličemo pristojnega sistemskega operatorja.

Najprej preverimo stanje varovalk in zaščitnega (FID) stikala. Z napravami morate ravnati, kot da so pod napetostjo. Prekinitev dobave sporočite na tel. št. za prijavo napak:
Elektro Maribor: 080 21 05
Elektro Ljubljana: 01 23 04 002
Elektro Celje: 03 42 01 240
Elektro Gorenjska: 080 30 19
Elektro Primorska: 080 34 31
Operaterju morate posredovati ime, naslov in št. merilnega mesta, ki ga najdete na računu za električno energijo.
Če ne morete vzpostaviti zveze oz. je linija zasedena, je to verjetno zaradi tega, ker bi tudi drugi radi sporočili, da so nastale motnje v napajanju. Vaš klic in klici drugih kupcev so nam v veliko pomoč pri ugotavljanju velikosti in resnosti izpada električne energije. Poslušajte radijska obvestila ali druge vire obveščanja, v kolikor imate neodvisni vir napajanja.

Osnovno načelo je, da distribucijsko podjetje vzpostavi napajanje čim večjemu številu kupcev, v najkrajšem možnem času. Postopek vzpostavitve napajanja je naslednji: distribucijski center vodenja vzpostavi napajanje razdelilnih transformatorskih postaj 110/SN kV. Pri vzpostavljanju napajanja so transformatorske postaje najpomembnejše. Distribucijsko podjetje vzpostavi napajanje za zelo pomembne kupce, kot so bolnice, vodne črpalke ipd., popravi električne vode, ki napajajo večje število kupcev, da omogoči ponovno napajanje čim večjemu številu kupcev v čim krajšem možnem času, popravi napake na transformatorjih in pri kupcih.

Vaš sosed se morda napaja iz drugega izvoda kot vi. Na primer nadzemni vod morda res poteka mimo vaše hiše, napajate pa se preko podzemnega kabla, ki poteka po vašem dvorišču. Če se napajate samo preko ene faze, je možno, da sta ostali dve fazi zdravi, vaša pa je v okvari.

V primeru prekinitve dobave električne energije zaradi odpovedi pogodbe s strani dobavitelja (kot posledica neplačila) je ponoven priklop možen šele, ko so dolg ter stroški odklopa in ponovnega priklopa poravnani. Prav tako mora biti sklenjena nova pogodba o prodaji in nakupu električne energije.

Nasveti

Informacije o načrtovanih odklopih zaradi vzdrževalnih del so objavljene v skladu z zakonodajo preko radijskih postaj. Na voljo so tudi na telefonski številki klicnega centra vašega distribucijskega podjetja. Za Elektro Maribor d.d. je ta številka 080 21 05 in na spletni strani www.elektro-maribor.si.
V skladu z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS 126/2007) mora pristojni izvajalec nalog distribucijskega operaterja o načrtovani prekinitvi distribucije pravočasno obvestiti uporabnika v pisni ali drugi primerni obliki; kadar gre za širši krog uporabnikov pa s pomočjo sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

V primeru daljše prekinitve dobave električne energije - odvisno od letnega časa - ugasnite vse naprave za električno ogrevanje oziroma hlajenje, z izjemo ene luči, ki bo služila kot indikator vzpostavitve normalnega obratovalnega stanja električnega omrežja.
Hladilnike in zamrzovalne omare ali skrinje odpirajte ekonomično (ne puščajte jih dalj časa odprtih). Po ponovni vzpostavitvi dobave električne energije vklapljajte postopoma (v daljšem časovnem obdobju), s čimer boste zmanjšali obremenitve v sistemu in s tem težave pri ponovnem vzpostavljanju (normalnega) obratovanja sistema.

Niste našli odgovora?
Uporabite iskalnik po vsebinah
Pokličite svetovalce v klicnem centru na številko:
Vsak delavnik med 7:30 in 16:00 uro.
Pošljite elektronsko
sporočilo na:
info@energijaplus.si
Lahko pa nas vprašate tudi preko obrazca (odgovor v 24 urah):
Dovoljujem obdelavo osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato bomo osebne podatke, zbrane na tem obrazcu (ime in priimek, e-naslov, sporočilo), uporabili zgolj za namene kontaktiranja. Z osebnimi podatki ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

Upravljavcu podatkov Energija plus d.o.o. dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (ime in priimek, e-naslov, sporočilo) za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, obveščanja in izvedbe nagradnih iger in ugodnosti, sklepanja ali spreminjanja pogodb ter za druge namene neposrednega ali drugega trženja, analitike in statistike. Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega ali spletnega obrazca. Dano privolitev lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli način (splet, e-pošta, telefon, faks, dopis). Enako velja tudi za zahteve glede prekinitve neposrednega trženja.

Varstvo osebnih podatkov strank je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.energijaplus.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko posameznik obrne na pooblaščeno osebo: (Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefon: 080 2115, faks: (02) 22 00 651, epošta: info@energijaplus.si).