Pomoč in podpora za proizvajalce

Pogosta vprašanja

Lastna raba je električna energija, porabljena za obratovanje same proizvodne naprave.

V primeru, da obrazec izpolnite do 12.00 ure lahko ponudbo pričakujete še isti dan, v nasprotnem primeru pa boste ponudbo prejeli v roku 24-ih ur oz. v najkrajšem možnem času.

Izmerjene proizvedene količine iz vašega objekta vam sporoča ODS, na katerem se objekt nahaja.

Na naši spletni strani (link) izpolnite spletni obrazec za proizvajalce – želim ponudbo. Po elektronski pošti boste prejeli ponudbo/pogodbo in vzorec računa. Dva podpisana izvoda pogodbe vrnete na naš naslov. Po podpisu z naše strani vam bomo en izvod pogodbe vrnili, drugega pa zadržali v našem arhivu. Vse ostalo v zvezi s prijavo pogodbe uredimo mi.

Račun zapade v plačilo v 20 dneh od datuma prejema računa s strani kupca.

Odstop od pogodbe je možen samo na podlagi predhodnega pisnega obvestila, ki ga je potrebno dostaviti drugi pogodbeni stranki najmanj 60 dni pred rokom. Pogodbeno razmerje preneha po izteku meseca, ko se izteče 60 dnevni odpovedni rok. Pogodbeni stranki lahko sporazumno skrajšata rok veljavnosti pogodbe z Aneksom.

Vi ne rabite narediti nič, z naše strani vam bomo do 10. v mesecu pred potekom pogodbe  poslali v podpis aneks za podaljšanje pogodbe.

Pogodba se podpisuje za obdobje enega leta, po poteku le tega se stranki posreduje aneks za podaljšanje pogodbe. Na željo stranke je to obdobje lahko tudi daljše oz. v specifičnih razmerah tudi krajše. Sklepamo pa tudi odprte pogodbe, pri katerih pogodba datumsko ni omejena.

OVE - obnovljivi viri energije; vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija). 

SPTE – soproizvodnja toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Najbolj je razširjena uporaba fosilnih virov energije - zemeljskega plina. Plin se uporablja kot gorivo za motor z notranjim izgorevanjem, ki poganja električni generator, odpadna toplota pa se uporablja za proizvodnjo koristne toplote, na primer za ogrevanje. 

V primeru Px1 in Px2 sheme je to merilno mesto števca P2 – števec neto proizvodnje električne energije in lastne rabe proizvodnje enote. V primeru Px3 sheme je to merilno mesto števca P3 – števec odvzete/oddane električne energije iz/v omrežje.

Nazivna oz. priključna moč sončne elektrarne je po definiciji enaka njeni moči pri gostoti sevalnega toka 1kW/m². Pri tem predpostavljamo, da so sončni žarki pravokotni na vpadno površino.

Objekt lahko v nizkonapetostno oziroma srednjenapetostno distribucijsko omrežje priključimo na tri načine:

Px1 shema; sestavni del priključka elektrarne sta priključni vod od obstoječega distribucijskega omrežja do priključno merilne omarice in sama omarica. V kolikor se zraven elektrarne pojavlja tudi lastni odjem (nov ali obstoječ), se elektrarna priključi po eni izmed shem.

Px2 shema; LO – lasten odjem. Objekt vso proizvedeno energijo odda v omrežje.

Px3 shema; se lahko uporabi v primeru, ko obstoječe omrežje za prevzemno prodajnim mestom odjemalca omogoča priklop elektrarne, priključitev pred prevzemno prodajnim mestom pa bi pomenila nesorazmerne stroške za izgradnjo distribucijskega omrežja, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj moči (navidezna inštalirana moč elektrarne ≤ 0,8 x naročena delovna moč odjema). Objekt v omrežje oddaja le viške.

Način priključitve objekta v omrežje pomeni, da pri priklopu le tega v nizkonapetostno oz. srednjenapetostno distribucijsko omrežje izberemo enega izmed treh možnih načinov priključitve. Pri tem lahko objekt priklopimo po Px1, Px2 ali Px3 shemi.

Ne, proizvajalec, ki se odloči za  zagotovljen odkup pri Borzenu ne sme imeti sklenjene ločene tržne pogodbe za prodajo električne energije.

Da, z nami lahko podpišete tržno pogodbo za prodajo električne energije. Upravičenec pri tem ločeno izstavlja račun za elektriko svojemu dobavitelju in za obratovalno podpor Borzen-u.

Odkupna cena je odvisna od več dejavnikov, če navedemo samo nekatere:

  • vrsta proizvodnega objekta
  • velikost proizvodne enote
  • način priključitve objekta v omrežje
  • dolgoročna predvidevanja gibanja cen na nemškem, madžarskem in slovenskem trgu
  • ekonomska, politična, socialna predvidevanja

Odkupna cena proizvedene električne energije je odvisna od več dejavnikov in se izračunava individualno za vsakega proizvajalca posebej. S tem dosežemo najboljšo možno ponudbo za vašo proizvodnjo. Svetujemo vam, da na naši spletni strani (link) izpolnite spletni obrazec »Za proizvajalce – Želim ponudbo« in v najkrajšem možnem času vam bomo posredovali ponudbo z časovno omejeno veljavo.

Niste našli odgovora?
Uporabite iskalnik po vsebinah
Pokličite svetovalce v klicnem centru na številko:
Vsak delavnik med 7:30 in 16:00 uro.
Pošljite elektronsko
sporočilo na:
info@energijaplus.si
Lahko pa nas vprašate tudi preko obrazca (odgovor v 24 urah):
Dovoljujem obdelavo osebnih podatkov
Varstvo osebnih podatkov je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato bomo osebne podatke, zbrane na tem obrazcu (ime in priimek, e-naslov, sporočilo), uporabili zgolj za namene kontaktiranja. Z osebnimi podatki ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

Upravljavcu podatkov Energija plus d.o.o. dajem, kjer je potrebna privolitev, takšno privolitev do preklica za obdelavo mojih osebnih podatkov (ime in priimek, e-naslov, sporočilo) za namene obveščanja o novi ali obstoječi ponudbi, obveščanja in izvedbe nagradnih iger in ugodnosti, sklepanja ali spreminjanja pogodb ter za druge namene neposrednega ali drugega trženja, analitike in statistike. Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega ali spletnega obrazca. Dano privolitev lahko tudi kadarkoli prekličem na katerikoli način (splet, e-pošta, telefon, faks, dopis). Enako velja tudi za zahteve glede prekinitve neposrednega trženja.

Varstvo osebnih podatkov strank je za družbo Energija plus d.o.o. zelo pomembno. Zato z njimi ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi ter izvajamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev visoke ravni varnosti osebnih podatkov in zagotavljanja pravic posameznikov.

Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na www.energijaplus.si. Za vsa vprašanja in za izvajanje svojih pravic se lahko posameznik obrne na pooblaščeno osebo: (Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, telefon: 080 2115, faks: (02) 22 00 651, epošta: info@energijaplus.si).