GOSPODINJSTVA

V primeru nedoseganja ravni kakovosti storitev iz pogodbe (20. člen Splošnih pogojev za sklepanje odprtih pogodb o dobavi električne energije za gospodinjstva oz. 24. člen Splošnih pogojev družbe Energija plus d.o.o. za sklepanje odprtih pogodb o dobavi zemeljskega plina iz omrežja za gospodinjstva), vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljene električne energije oziroma dobavljenega zemeljskega plina ali vzdrževalnih storitev, se lahko odjemalec s pisnim obvestilom obrne na dobavitelja, ki bo pritožbo obravnaval skladno z veljavno zakonodajo (postopek reklamacije in možnost arbitraže sta podrobneje opisana v 14. členu Splošnih pogojev za sklepanje odprtih pogodb o dobavi električne energije za gospodinjstva oz. 16. členu Splošnih pogojev družbe Energija plus d.o.o. za sklepanje odprtih pogodb o dobavi zemeljskega plina iz omrežja za gospodinjstva). Dobavitelj bo v zakonskem roku odjemalcu pisno odgovoril. V primeru, da je bila pritožba utemeljena, bo dobavitelj tudi navedel predlog rešitve oz. morebitnega nadomestila. V primeru, da bo prišlo do razlike se bosta dobavitelj in odjemalec dogovorila o načinu poračuna.

POSLOVNI ODJEMALCI

V primeru nedoseganja ravni kakovosti storitev iz pogodbe (21. člen Splošnih pogojev za sklepanje odprtih pogodb o dobavi električne energije za poslovne odjemalce oz. 28. člen Splošnih pogojev družbe Energija plus d.o.o. za sklepanje odprtih pogodb o dobavi zemeljskega plina iz omrežja za poslovne odjemalce), vključno z nenatančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljene električne energije oziroma dobavljenega zemeljskega plina ali vzdrževalnih storitev, se lahko odjemalec s pisnim obvestilom obrne na dobavitelja, ki bo pritožbo obravnaval skladno z veljavno zakonodajo (postopek reklamacije in možnost arbitraže sta podrobneje opisana v 14. členu Splošnih pogojev za sklepanje odprtih pogodb o dobavi električne energije za poslovne odjemalce oz. 18. členu Splošnih pogojev družbe Energija plus d.o.o. za sklepanje odprtih pogodb o dobavi zemeljskega plina iz omrežja za poslovne odjemalce). Dobavitelj bo v zakonskem roku odjemalcu pisno odgovoril. V primeru, da je bila pritožba utemeljena, bo dobavitelj tudi navedel predlog rešitve oz. morebitnega nadomestila. V primeru, da bo prišlo do razlike se bosta dobavitelj in odjemalec dogovorila o načinu poračuna.

Si želite več nasvetov neposredno v vaš poštni nabiralnik?