Električna energija - Energija plus

Ugodnosti za naše odjemalce
Do 50%
cenejša elektrika
Izkoristite storitev Zlata ura in s tem do 50% cenejšo električno energijo vsaj 3x na teden, po 3 ure.
Zvestoba se pri nas
dobro izplača
Zbirajte točke v lojalnostnem programu Moj PLUS in jih unovčite pri plačilu naslednje položnice, nakupu izdelkov v trgovini ali za koriščenje ekskluzivnih ponudb naših partnerjev.
Plačujte
toliko kot porabite
S pravočasnim in natančnim sporočanjem stanja števca boste plačevali dejansko porabo električne energije.
Pomoč in podpora
Za proizvajalce

Na tem mestu so zbrana pogosta vprašanja in odgovori. Odgovarjamo na vprašanja kaj pomeni lastna raba, kdaj lahko pričakujete ponudbo, kakšen je postopek podpisa pogodbe.

Varstvo osebnih podatkov
Ravnanje z osebnimi podatki urejajo zakoni in naše veljavne pogodbe. Velik del odločitev je prepuščen vsakemu posamezniku. Ljudje smo različni in naše odločitve glede zasebnosti tudi. Zato bomo z vašimi podatki ravnali točno tako, kot vi želite.
Moj PLUS
Za opravljene aktivnosti vas mesečno nagradimo s točkami, ki jih lahko unovčite za različne ugodnosti: od znižanja računa za dobavljeno električno energijo in/ali zemeljski plina do različnih popustov.
Dokumenti
Nam želite sporočiti spremembo? Iščete specifični obrazec, soglasje ali drugi dokument? Med zbranimi dokumenti poiščite želenega in pohitrite postopek urejanja.
O električni energiji

Učinkovita raba energije

S celovito ponudbo sodobnih energetsko-okoljskih rešitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno energetsko oskrbo ter prehod v nizkoogljično družbo. Pri tem izpostavljamo učinkovito rabo energije (URE), izkoriščanje obnovljivih virov (OVE) in uvajanje naprednih energetskih sistemov.

Skladno s transparentnim poslovanjem in zakonodajo vam predstavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2022. 

Tabela spodaj in graf desno: Delež sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije Energija plus d.o.o. v letu 2022

Fosilna goriva: 52,51%
- premog in lignit 28,49%
- zemeljski plin 20,71%
- naftni derivati 1,08%
 - nedoločljivo 2,23%
Jedrsko gorivo: 24,67%
Obnovljivi viri: 22,82%
- vodna energija 12,98%
- veter 1,00%
- sončna energija 4,47%
- geotermalna energija 0,00%
- biomasa 4,37%
- nedoločljivo 0,00%
Skupaj: 100,00%

 

Ogljikov dioksid (kg/kWh) Radioaktivni odpadki (µg/kWh)
0,3781 740,17